Hur säkert är det att magasinera saker via er?

Våra förråd är torra och skyddade dygnet runt.

Inpassering sker elektroniskt vilket innebär att allt registreras i våra system automatiskt.

Alla containrar är inköpta tidigast 2017 vilket betyder att de knappt är använda. De har alla ventil som motverkar kondens och dålig luft. Chansen är stor att just ditt förråd är nyinköpt då vi kontinuerligt köper in nya förrådscontainrar!