Vad är self storage?

Self storage är magasinering i förråd där du kan lagra och förvara dina saker under en kortare eller längre tid. Det är bara du som har tillgång till utrymmet och våra self storage-anläggningar är övervakade dygnet runt för din och dina sakers säkerhet.

Lagra dina saker under kort och lång tid

Self storage är utmärkt om du behöver förvara dina saker någonstans under såväl kort som lång tid. Hos oss på Prinsens Lager finns ingen längsta tid du kan hyra ett förråd.

Det är ofta svårt att på förhand veta hur länge man kommer att behöva sitt förråd. Därför har vi valt att slopa bindningstiden och om du vill säga upp förrådet tillkommer bara en kortare uppsägningstid på en månad.

Vi har ingen begränsning i hur länge du får hyra ditt förråd. Om du skulle märka att förrådet är för stort eller för litet under hyresperioden går det bra att byta. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta ett förråd som passar dig och dina saker bättre.

Self storage-anläggningen är övervakad

Vi tar säkerheten på allvar och därför är alla våra self storage-anläggningar övervakade. Alla anläggningar har övervakningskameror utplacerade för att du ska kunna känna dig trygg med att förvara dina saker i förrådet. Det är bara du som har tillgång till ditt förråd och hos oss kan du komma åt dina saker sju dagar i veckan.

Priset varierar beroende på hur stort förrådet är

Kostnaden för att hyra ett förråd varierar mellan olika förråd. Det som påverkar priset är storleken på förrådet och om det är ett isolerat eller oisolerat förråd. Våra förråd är ombyggda förrådscontainrar vilket gör att vi kan hålla nere kostnaderna. I regel är förråd som står inne i en lokal dyrare.

Hur länge du planerar att hyra förrådet påverkar också kostnaden för ditt förråd.

Du får förvara det mesta i ditt förråd

Genom att hyra ett förråd på någon av Prinsens Lagers self storage-anläggningar har du möjlighet att frigöra en hel del utrymme. Det är perfekt om du behöver extra förvaringsmöjligheter eller om du behöver flytta på dina saker under tiden du renoverar. I ditt förråd kan du förvara i stort sett vad du vill, med undantag för sådant som är förbjudet enligt lag, exempelvis vapen och farliga ämnen som kan orsaka skada för allmänheten.