Vad är en förrådscontainer?

En förrådscontainer är en container avsedd för magasinering. Det finns två olika typer av förråd, kallförråd och varmförråd. Ett kallförråd är ett oisolerat förråd medan ett varmförråd är isolerat och alltid håller plusgrader.

Det finns oisolerade och isolerade förrådscontainrar

Det finns både oisolerade och isolerade förrådscontainrar, även kallade kallförråd och varmförråd. Kallförråd är oisolerade och därmed extra känsliga mot temperatursvängningar, och under vinterhalvåret kan det bli minusgrader i förrådet.

Isolerade förrådscontainrar är ofta utrustade med både en värmefläkt och extra ventilation för att kunna hålla en jämn temperaturnivå. Varmförråd håller alltid plusgrader.

Det finns vissa skillnader gällande vad du kan förvara i de olika förråden. I ett kallförråd kan du förvara det mesta förutom sådant som är känsligt mot fukt och kyla. I varmförråd kan du förvara vad du vill. Förrådet lämpar sig utmärkt om du vill förvara elektronik och kläder som är känsliga mot kyla och fukt.

Förrådscontainrar är billigare än förråd i lokal

Det är billigare att hyra en förrådscontainer än att hyra ett förråd i en lokal. Hur stor skillnaden är kan dock variera mellan olika företag.

Priset för en förrådscontainer kan även variera beroende på om du vill ha ett isolerat eller oisolerat förråd. Varmförråden är något dyrare än kallförråden. Se vad det kostar att hyra förråd.

Du kan antingen köpa eller hyra en förrådscontainer

Förrådscontainrar kan du både köpa och hyra. Om du är i behov av permanent magasinering kan det löna sig att köpa en container. För de allra flesta fungerar det dock bra med att hyra en.

När du hyr en förrådscontainer står den kvar i företagets förrådspark. Då är det även dit du åker för att komma åt dina saker som du förvarar.