Vad är ett kallförråd?

Ett kallförråd är ett förråd som är oisolerat och därmed också billigare än ett varmförråd. Förrådet består oftast av en container som står utomhus men kallförråd kan även finnas inomhus. I ett kallförråd går det bra att förvara det mesta. Alltifrån trädgårdsmöbler till skor och resväskor kan du förvara i ett kallförråd. Du bör däremot undvika att förvara föremål som inte tål kylgrader, kraftiga temperatursvängningar eller fukt.

Kallförråd är billigare än varmförråd

I och med att kallförråd inte är isolerade och saknar någon värmekälla är kostnaden för dessa lägre än för varmförråd. Så länge dina saker klarar av att förvaras i ett kallförråd kan du spara pengar på att välja det framför ett varmförråd.

Hur mycket billigare ett kallförråd är varierar men ofta kan det handla om flera hundralappar i månaden mellan två förråd som är likvärdiga i övrigt.

Hitta prisvärda kallförråd

Fuktkänsliga föremål ska inte förvaras i kallförråd

Textilier av olika slag, däribland kläder, ska inte förvaras i kallförråd. I kallförråd kan det bildas fukt vilket är något textilier är känsliga emot och risken är att det bildas mögel.

Dina kläder och andra fuktkänsliga föremål bör förvaras torrt och gärna inne i bostaden. Har du inte den möjligheten kan du förvara dina textilier i vattentäta sopsäckar alternativt förvaringslådor som sluter tätt. Dessa bör du sedan förvara på en förrådshylla för att skydda mot fukten på bästa sätt.

Låt aldrig organiskt material, exempelvis wellpapp, stå direkt på golvet. Risken är då stor att det bildas fukt mellan golvet och kartongen. Använd alltid förrådshyllor för att frigöra så stor del av golvet som möjligt.

Elektronik och föremål som inte tål kylgrader ska inte förvaras i kallförråd

I ett kallförråd kan det ske kraftiga temperatursvängningar och eftersom förråden inte är isolerade kan temperaturen under vinterhalvåret krypa ned under nollan. Därför ska du aldrig förvara föremål som inte tål kyla i ett kallförråd. Elektronik är ett typexempel på sådant som inte lämpar sig för ett kallförråd. Även julgransbelysningen bör förvaras på ett varmare ställe.