Vad är ett bohag?

Bohag är möbler, lampor, mattor, hushållsmaskiner och allt annat inre lösöre som avser hushållet. Allt bohag är lösöre, men allt lösöre är inte bohag. Vid en skilsmässa eller separation mellan sambos ska bohaget delas lika.

Bohag är inre lösöre som är till för det gemensamma hushållet

Med bohag menas allt inre lösöre som är till för hushållet, till exempel lampor, mattor, möbler och hushållsmaskiner. Med lösöre menas lös egendom som inte utgörs av värdepapper, pengar, byggnader på ofri grund, med mera.

Begreppet lösöre är bredare än begreppet bohag. Lösöre omfattar även lös egendom utanför bostaden, så som bilar och båtar, medan bohag bara utgör inre lösöre. Därför kan man säga att allt bohag är lösöre, men allt lösöre är inte bohag.

Tänk på! Om inre lösöre bara är avsett för den ena parten är det inte att betrakta som bohag.

Bohag delas upp vid skilsmässa, dödsfall eller separation från samboskap

Vid skilsmässa eller dödsfall ska en bodelning göras mellan makarna. I bodelningen ska bohaget räknas in och delas lika. Ni avgör själva vem som ska få vad, men ni har rätt till hälften av det sammanlagda värdet på allting.

Om du inte vill riskera att förlora inre lösöre kan du skriva ett äktenskapsförord där det framgår att egendom ska utgöra enskild egendom. Enskild egendom räknas inte som bohag när man gör en bodelning.

En bodelning mellan sambos sker bara om den ena parten har begärt det. Allt bohag som är köpt för gemensamt bruk ska delas lika. Det gäller inte det bohag som köptes innan samboförhållandet. Med ett samboavtal kan man förhindra att den andra parten får tillgång till lös egendom, exempelvis om du har köpt en tv för gemensamt bruk som du själv vill behålla om samboförhållandet upphör.

Bohaget delas upp vid arv

Precis som vid skilsmässa och separation från ett samboförhållande ska bohaget även delas upp vid arv. Vem eller vilka som får dela på bohaget regleras genom ett testamente och de regler om arv som står i Ärvdabalken.

Flytt av bohag

I samband med flytt är det många som behöver hjälp att flytta sitt bohag. Det går att göra själv men det enklaste sättet är att anlita en flyttfirma. De har bra koll på hur bohaget flyttas på det snabbaste och smidigaste sättet. En flyttfirma bör bokas i god tid innan flytten för att du ska vara säker på att kunna få hjälp när du ska flytta.

Flytta bohaget till ett förråd om du inte har fått tillträde till den nya bostaden

I många fall kan man tvingas flytta innan man har fått tillträde till sin nya bostad. Om så är fallet för dig kan du alltid hyra ett förråd att förvara ditt bohag i under tiden. På Prinsens Lager har vi förråd i fyra olika städer:

 

Vi har både varm- och kallförråd, där varmförrådet är att föredra om du ska förvara sådant som är känsligt mot fukt och kyla.

Magasinering i ett förråd är även utmärkt för dig som inte har plats för bohaget i din bostad men som samtidigt inte vill slänga det.